Plán akcí

Přehled o plánovaných setkáních, vystoupeních a jiných akcích, kterých se účastní Zuzana Roithová, naleznete na této adrese:

http://www.kdu.cz/default.asp?page=7&id=1661